Formularze

Formularz w wersji rtf lub doc można pobrać i wypełnić lokalnie na komputerze, wersja pdf nie jest edytowalna.

!!UWAGA!! plik pobieramy przez kliknięcie prawym klawiszem myszki na linku do pliku i wybraniu opcji (w zależności od używanej przeglądarki) ZAPISZ LINK JAKO lub  ZAPISZ ELEMENT DOCELOWY JAKO 

l.p. Nazwa formularza rtf doc pdf

Leśny materiał rozmnożeniowy (lmr)

1. Etykiety .rtf   .pdf
2. Zgłoszenie na 14 dni przed planowanym terminem pozyskania leśnego materiału rozmnożeniowego z leśnego materiału podstawowego. .rtf   .pdf
3. Zgłoszenie planowanej czynności mieszania leśnego materiału rozmnożeniowego. .rtf    
3a. zgłoszenie czynności mieszania z regionu. .rtf   .pdf
3b. zgłoszenie czynności mieszania z tego samego obiektu. .rtf   .pdf
4. Dokument informacyjny o leśnym materiale rozmnożeniowym przemieszczanym pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. .docx   .pdf
5. Wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego pochodzącego ze źródeł nasion lub drzewostanów. .rtf   .pdf
6. Wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego pochodzącego z plantacji nasiennych lub drzew matecznych. .rtf   .pdf

Rejestr dostawców:

7. Wniosek o zarejestrowanie w rejestrze dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego. .rtf   .pdf
8. Wniosek o wprowadzenie zmian w rejestrze dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego. .rtf   .pdf
9. Wniosek o wykreślenie z rejestru dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego. .rtf   .pdf
10. Przykładowe zestawienia dokumentacji dostawcy w działach nabycia, zbycia i pośrednictwa.   .doc  

Krajowy Rejestr Leśnego Materiału Podstawowego (KRLMP):

11. Wniosek o rejestrację Leśnego Materiału Podstawowego (LMP) w Krajowym Rejestrze. .rtf   .pdf
12. Wniosek o zmianę regionu pochodzenia Leśnego Materiału Podstawowego (LMP) w Krajowym Rejestrze. .rtf    
13 Wniosek o zmianę danych Leśnego Materiału Podstawowego (LMP)  .rtf    

Protokoły:

14. Protokół kontroli dostawcy leśnego materiału rozmnożeniowego.   .docx  
15. Protokół z przeprowadzonej kontroli Leśnego Materiału Podstawowego.   .docx  
16. Protokół kontroli przestrzegania regionalizacji nasiennej na uprawie.   .docx  
17. Protokół kontroli zbioru leśnego materiału rozmnożeniowego.   .docx  
18. Protokół z czynności mieszania LMR.   .doc  
19. Załącznik do protokoł kontroli leśnego materiału podstawowego - klony   .doc  

Inne:

19. Wzory numerów stosowanych przez Biuro Nasiennictwa Leśnego. .rtf    
20. Zgłaszanie oszustw związanych z obrotem roślinnym materiałem rozmnożeniowym na terenie Unii Europejskiej.   .docx  
21. Stosowanie regionalizacji dla lmr pochodzącego z plantacji nasiennych.   .doc .pdf