Sprawozdania finansowe za rok 2019

aby pobrać plik kliknij na nim prawym klawiszem myszki i wybierz z menu: zapisz link jako ALBO zapisz element docelowy jako

Bilans 2019

Informacja dodatkowa 2019

Rachunek zysków i strat 2019

Zestawienie zmian w funduszu 2019