"Nie umiera ten,
Kto trwa w pamięci żywych
"
Panie Dyrektorze — pamiętamy!