Regionalizacja nasienna w wybranych państwach UE

Państwo Ilość regionów pochodzenia Leśnego Materiału Podstawowego
Austria 22
Belgia 2
Bułgaria 16
Cypr 1 do 4 - osobna regionalizacja dla 5 głównych gatunków
Czechy Mapka dotyczy "regionów naturalnego lasu", a nie regionów pochodzenia
Dania 2 dla dębów, pozostałe gatunki 1
Estonia 2 dla świerka, 4 dla sosny
Francja 1 do 19 - osobna regionalizacja dla 38 głównych gatunków
Grecja 1 do 6 - osobna regionalizacja dla 10 głównych gatunków
Hiszpania 3 do 29 dla 16 głównych gat.,56 dla pozost. gat.(razem z W. Kanaryjskimi i Balearami)
Holandia 1
Irlandia 1
Litwa 3 do 6 - osobna regionalizacja dla 9 głównych gatunków
Luksemburg 2 - "miejski" i "górski"
Malta Brak LMP
Niemcy Po kilka regionów pochodzenia osobno dla 27 gatunków
Polska 92
Słowacja 3 do 4 - osobna regionalizacja dla 7 głównych gatunków
Szwecja 5
Wielka Brytania 24
Węgry 4 do 6 - osobna regionaliz. dla gł.gat. zgrupowanych w 3 grupy o podobnych cecha