Raport o stanie  zapewniania dostępności  podmiotu publicznego

Przedmiotowy raport zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności (art.11) jest opublikowany na stronie internetowej BNL w poniższym odnośniku:  •  Główny Urząd Statystyczny GUS