Informujemy, że z dniem 11 sierpnia 2022 roku na stanowisko Dyrektora Biura Nasiennictwa Leśnego została powołana Pani Mieczysława Lipska.